Reikningsviðskipti

Til þess að sækja um reikningsviðskipti er nauðsynlegt að fylla út eftirfarandi form, skrifa undir það og senda það með tölvupósti á netfangið bokhald@vv.is . Bókhald áskilur sér a.m.k 2 virka daga í að vinna umsóknir.

Skilyrði fyrir stofnun viðskiptareiknings eru almennt:

  1. Að áætluð viðskipti séu yfir 500.000 kr. á ári / 42.000 kr. á mánuði.
  2. Viðkomandi fyrirtæki sé í áhættuflokki 1-4 skv. áhættumati Creditinfo. Fari fyrirtækið í CIP 5-10 eða viðkomandi aðilar lenda í alvarlegum vanskilum, er Vélum og verkfærum ehf. heimilt, án frekari fyrirvara, að breyta reikningnum í staðgreiðslureikning.
  3. Að umsækjandi sé ekki á vanskilaskrá.

Óski umsækjandi eftir að úttektaraðilar á vegum fyrirtækisins verði skráðir skal senda nöfn og kennitölur þeirra á bokhald@vv.is